Ostateczny termin: 07.06.2021
 
VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego
 
PulpitInformacje dla Autorów
Informacje dla Autorów
Zachęcamy do zgłaszania prac dotyczących najnowszych wyników badań naukowych o tematyce ogólnochirurgicznej, chirurgii naczyniowej/angiologicznej, związanych z opieką pielęgniarską nad pacjentem chirurgicznym i naczyniowym, raną przewlekłą o etiologii naczyniowej, rehabilitacją i usprawnianiem chorych po zabiegach operacyjnych i z obrzękami, żywieniem chorych w chirurgii i angiologii, zakażeniami, wsparciem psychospołecznym, rozwojem kształcenia w tej dziedzinie w Polsce oraz innymi ważnymi problemami oddziałów zabiegowych.

Termin zgłaszania streszczeń: do 15.04.2021
• Zgłaszane streszczenia nie mogą być uprzednio opublikowane ani prezentowane na zjazdach krajowych.
• Autor/Autorzy mogą nadesłać więcej niż jedno streszczenie.
• Objętość streszczenia (nie licząc tytułu, nazwiska autora/autorów oraz afiliacji) nie może przekraczać 2200 znaków (ze spacjami).

Konstrukcja streszczenia:
• Tytuł – w tytule nie wolno zamieszczać danych, na podstawie których można by zidentyfikować autora/autorów oraz instytucję, z której praca pochodzi;
• Autorzy – należy podać pełne imię i nazwisko autora/autorów;
• Osoba prezentująca – należy podać pełnie imię i nazwisko;
• E-mail osoby prezentującej;
• Telefon do osoby prezentującej;
• Instytucja – należy podać pełną oficjalną nazwę instytucji, z której pochodzi autor i każdy ze współautorów, miejscowość, kraj;
• Słowa kluczowe – maksymalnie 6 słów;
• Treść streszczenia – powinna zawierać krótki tekst z podziałem na: wstęp, cel, materiał i metody, wyniki i wnioski.

W tekście streszczenia nie należy zamieszczać danych, na podstawie których można by zidentyfikować autora/autorów oraz instytucję, z której praca pochodzi.

Każde zgłoszone streszczenie będzie anonimowo oceniane przez Komitet Naukowy, wybrane prace zostaną wytypowane do prezentacji ustnej w ramach programu naukowego Konferencji.
Streszczenia zostaną opublikowane w czasopiśmie „Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne”.
Copyright © 2006-2024 Termedia sp. z o.o. All rights reserved.
Created by Bentus